© Komáromi Szőnyi Színes Óvoda 2019.

Szolgáltatások

Gyógytestnevelés

Kiss Angelika Heti két alkalommal a kiszűrt gyerekeknek Az óvodai gyógytestnevelés lényege, hogy a kezdődő mozgásszervi elváltozásban szenvedő, valamint a mozgásfejlődésben elmaradt gyerekekkel szakszerűen foglalkozzanak. Speciális, megelőzés-központú, valamint mozgásfejlesztő gyakorlatanyaggal megelőzzék, ill. gyógyítsák a már kialakult elváltozásokat. A mozgásfejlődésben lemaradt, vagy részképesség zavaros gyermekeket fejlesztése is feladatként jelentkezik, természetesen mindezt az életkori sajátosságuknak megfelelő játékos módszerekkel végzik. A mindenkori cél az iskolaérettség, ill. hogy a tartó és mozgatóapparátus megerősödjön, képes legyen alkalmazkodni az iskolába kerüléskor a megváltozott körülményekhez., hiszen egyik napról a másikra a gyermekek napi mozgásmennyisége drasztikusan lecsökken iskolába lépés után.

Logopédia

Talabér Andrea Heti két alkalommal a kiszűrt gyermekeknek A 2017/18-as tanévtől kezdve, már nem csak az 5., hanem a 3. életévüket betöltött gyermekeknek is logopédiai szűrésen kell átesniük. A szakszolgálat logopédusai minden tanévben (május) szűrik az 5. életévüket betöltött gyermek beszéd- és nyelvi fejlettségét.3 éves korban a nyelvi fejlettség szűrése történik meg. Ekkor még artikulációs szűrésre nincs szükség, mert ebben az életkorban előforduló beszédhanghibák élettaninak tekinthetők.5 éves korban kerül sor majd a beszédartikuláció szűrésére, valamint annak megítélésére, hogy az írott nyelv (írás, olvasás) elsajátításához szükséges különféle képességek szintje megfelelő e.

Fejlesztő Pedagógiai foglalkozás

Nagy Zsuzsanna Heti két alkalommal a kiszűrt gyermekeknek A fejlesztés lényege környezeti feltételek illesztése az érési folyamathoz. A fejlődés soha nem jelent egy egységes, minden képességre egyformán kiterjedő, egyenes vonalú, töretlen fejlődésmenetet. A gyermek egész fejlődése a különböző fejlődési útvonalakból összetevődő háló, s ezek integrációja hoz létre egy új minőséget a fejlődésben. Ha megfelelő mennyiségű és minőségű inger éri az idegrendszert, akkor a különböző képességek fejlődésében más-más időpontban ugrásszerű változások figyelhetők meg. Ezek az úgynevezett szenzitív (érzékeny) fázisok, vagy szakaszok, amelyekben a gyermek különösen érzékeny egyes külsőhatásokra, a fejlesztésre. Ezeket az érzékeny periódusokat különös fogékonyság jellemzi egy-egy pszichikus funkció (pl. percepció, mozgás, beszéd, stb.) fejlesztése szempontjából. A fejlesztés különböző formái: Prevenciónak tekinthető a szenzitív periódusban alkalmazott támasznyújtás, az éppen fejlődő pszichikus struktúrák kibontakoztatását és begyakorlását biztosító környezeti hatás. Korrekció: a fejlődési ívben bekövetkezett megakadás, lemaradás rendezésére irányuló beavatkozás. Az optimális fejlődéshez a környezeti ráhatás tudatos alkalmazása – fejlesztés – szükséges.

Gyógypedagógiai foglalkozás

Pokornyiné Pintér Ildikó, Óvári Andrea Szakértői vélemény alapján A gyógypedagógus feladatai sokrétűek. A köznevelési törvény alapján a többségi óvodában a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása szükséges. A speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható. A gyógypedagógus közvetlenül foglalkozik a sajátos nevelési igényű gyermekkel, nyomon követi az érintett gyermek fejlődését. Részt vesz a befogadó közösség felkészítésében, rendszeresen hospitál az együttnevelést végző óvodai csoportnál. Támogatja az óvodapedagógusok munkáját, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükségletekhez igazodó módszerekre, speciális eszközök kiválasztására, segíti a szakértői vélemény értelmezését. Kapcsolatot tart a szülőkkel a fejlesztés sikerességét szolgáló ismeretek átadásával.

Ovifoci

Kocsis Sándor Heti két alkalommal A magyar sport jövője elképzelhetetlen a felnövekvő generációk sikeres és minél szélesebb körű sportnevelése nélkül. Ma hazánkban a gyerekek jelentős része szakavatott testnevelés oktatás és készségfejlesztés nélkül marad, így nem csupán a tehetségek időben történő felfedezésére kicsi az esély, de egyúttal a sport jellem-, és közösségformáló ereje is háttérbe szorul. Az Ovi- Foci, Ovi-Sport Program több sportág világszerte sikerrel alkalmazott kispályás rendszeréhez hasonlatosan először teszi lehetővé, hogy a labdarúgással történő ismerkedést már a 3-6 éves korosztály is intézményesített keretek közt tehesse meg. Az MLSZ óvodai országos programjának az a célja, hogy már a legkisebb korosztályt is az egészséges életre, a mozgás szeretetére nevelje, egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális feltételeket. Ehhez szorosan kapcsolódik az Ovi-Foci Program.

Néptánc

Takács Ilona Heti egy alkalommal A népi játékok közel állnak a gyerekekhez és szívesen vesznek benne részt. A természetes versengések is sokkal vonzóbbak számukra, mint a leültetős fejlesztések. A néptánc és a népi játékok mindent átfogó, összetett fejlesztősorként hatnak a kicsikre. Spontán fejlesztik a következő képességeket: figyelmet, emlékezetet, szerialitást / mozgások sorrendje/, taktilis /érzékelő/ csatornákat, ügyességet, ritmusérzéket, érzelmi és szociális érettséget. Egy jól kiválasztott játéksor tanítása örömet okoz felnőttnek, gyermeknek egyaránt. Nem utolsó sorban, észrevétlenül fejlesztenek.

Ábrázoló tehetségműhely

Győrffy Mónika Heti egy alkalommal A foglalkozások Várható eredményei: vizuális önkifejezés kiteljesedése szívesen és bátran használják a már ismert és új technikai eljárásokat, eszközöket, anyagokat alakul a gyermekek szabad képi és plasztikai önkifejezése szem-kéz koordináció erősödése látási- tapintási érzékelés, manuális készség erősödése térpercepció erősödése alkotásaikban egyéni módon jelenítsék meg élményeiket, elképzeléseiket esztétikai érzékük fejlődik örüljenek saját alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióknak lehetőség nyújtása a műalkotásokkal való találkozásra önértékelési képességük erősödjön kreativitásuk erősödése a program legfontosabb eredménye az, hogy a gyermekek örömmel tevékenykedjenek, újra és újra alkossanak, próbálják megvalósítani elképzeléseiket.

Fit Kid

Erdős Jennifer Heti egy alkalommal A Fit Kid sportág mozgásanyaga: Tánc Talajtorna (akrobatika) Aerobik (aerobik ugrások, erőelemek) Ritmikus gimnasztika (gimnasztikus ugrások, lazasági elemek)

Milyen egy gyermek?

„Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egységes lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.” Rudolf Steiner
Szőnyi Színes Óvoda
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem 2012

Szolgáltatások

Gyógytestnevelés

Kiss Angelika Heti két alkalommal a kiszűrt gyerekeknek Az óvodai gyógytestnevelés lényege, hogy a kezdődő mozgásszervi elváltozásban szenvedő, valamint a mozgásfejlődésben elmaradt gyerekekkel szakszerűen foglalkozzanak. Speciális, megelőzés-központú, valamint mozgásfejlesztő gyakorlatanyaggal megelőzzék, ill. gyógyítsák a már kialakult elváltozásokat. A mozgásfejlődésben lemaradt, vagy részképesség zavaros gyermekeket fejlesztése is feladatként jelentkezik, természetesen mindezt az életkori sajátosságuknak megfelelő játékos módszerekkel végzik. A mindenkori cél az iskolaérettség, ill. hogy a tartó és mozgatóapparátus megerősödjön, képes legyen alkalmazkodni az iskolába kerüléskor a megváltozott körülményekhez., hiszen egyik napról a másikra a gyermekek napi mozgásmennyisége drasztikusan lecsökken iskolába lépés után.

Logopédia

Talabér Andrea Heti két alkalommal a kiszűrt gyermekeknek A 2017/18-as tanévtől kezdve, már nem csak az 5., hanem a 3. életévüket betöltött gyermekeknek is logopédiai szűrésen kell átesniük. A szakszolgálat logopédusai minden tanévben (május) szűrik az 5. életévüket betöltött gyermek beszéd- és nyelvi fejlettségét.3 éves korban a nyelvi fejlettség szűrése történik meg. Ekkor még artikulációs szűrésre nincs szükség, mert ebben az életkorban előforduló beszédhanghibák élettaninak tekinthetők.5 éves korban kerül sor majd a beszédartikuláció szűrésére, valamint annak megítélésére, hogy az írott nyelv (írás, olvasás) elsajátításához szükséges különféle képességek szintje megfelelő e.

Fejlesztő Pedagógiai foglalkozás

Nagy Zsuzsanna Heti két alkalommal a kiszűrt gyermekeknek A fejlesztés lényege környezeti feltételek illesztése az érési folyamathoz. A fejlődés soha nem jelent egy egységes, minden képességre egyformán kiterjedő, egyenes vonalú, töretlen fejlődésmenetet. A gyermek egész fejlődése a különböző fejlődési útvonalakból összetevődő háló, s ezek integrációja hoz létre egy új minőséget a fejlődésben. Ha megfelelő mennyiségű és minőségű inger éri az idegrendszert, akkor a különböző képességek fejlődésében más-más időpontban ugrásszerű változások figyelhetők meg. Ezek az úgynevezett szenzitív (érzékeny) fázisok, vagy szakaszok, amelyekben a gyermek különösen érzékeny egyes külsőhatásokra, a fejlesztésre. Ezeket az érzékeny periódusokat különös fogékonyság jellemzi egy-egy pszichikus funkció (pl. percepció, mozgás, beszéd, stb.) fejlesztése szempontjából. A fejlesztés különböző formái: Prevenciónak tekinthető a szenzitív periódusban alkalmazott támasznyújtás, az éppen fejlődő pszichikus struktúrák kibontakoztatását és begyakorlását biztosító környezeti hatás. Korrekció: a fejlődési ívben bekövetkezett megakadás, lemaradás rendezésére irányuló beavatkozás. Az optimális fejlődéshez a környezeti ráhatás tudatos alkalmazása – fejlesztés – szükséges.

Gyógypedagógiai foglalkozás

Pokornyiné Pintér Ildikó, Óvári Andrea Szakértői vélemény alapján A gyógypedagógus feladatai sokrétűek. A köznevelési törvény alapján a többségi óvodában a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása szükséges. A speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható. A gyógypedagógus közvetlenül foglalkozik a sajátos nevelési igényű gyermekkel, nyomon követi az érintett gyermek fejlődését. Részt vesz a befogadó közösség felkészítésében, rendszeresen hospitál az együttnevelést végző óvodai csoportnál. Támogatja az óvodapedagógusok munkáját, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükségletekhez igazodó módszerekre, speciális eszközök kiválasztására, segíti a szakértői vélemény értelmezését. Kapcsolatot tart a szülőkkel a fejlesztés sikerességét szolgáló ismeretek átadásával.

Ovifoci

Kocsis Sándor Heti két alkalommal A magyar sport jövője elképzelhetetlen a felnövekvő generációk sikeres és minél szélesebb körű sportnevelése nélkül. Ma hazánkban a gyerekek jelentős része szakavatott testnevelés oktatás és készségfejlesztés nélkül marad, így nem csupán a tehetségek időben történő felfedezésére kicsi az esély, de egyúttal a sport jellem-, és közösségformáló ereje is háttérbe szorul. Az Ovi- Foci, Ovi-Sport Program több sportág világszerte sikerrel alkalmazott kispályás rendszeréhez hasonlatosan először teszi lehetővé, hogy a labdarúgással történő ismerkedést már a 3-6 éves korosztály is intézményesített keretek közt tehesse meg. Az MLSZ óvodai országos programjának az a célja, hogy már a legkisebb korosztályt is az egészséges életre, a mozgás szeretetére nevelje, egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális feltételeket. Ehhez szorosan kapcsolódik az Ovi-Foci Program.

Néptánc

Takács Ilona Heti egy alkalommal A népi játékok közel állnak a gyerekekhez és szívesen vesznek benne részt. A természetes versengések is sokkal vonzóbbak számukra, mint a leültetős fejlesztések. A néptánc és a népi játékok mindent átfogó, összetett fejlesztősorként hatnak a kicsikre. Spontán fejlesztik a következő képességeket: figyelmet, emlékezetet, szerialitást / mozgások sorrendje/, taktilis /érzékelő/ csatornákat, ügyességet, ritmusérzéket, érzelmi és szociális érettséget. Egy jól kiválasztott játéksor tanítása örömet okoz felnőttnek, gyermeknek egyaránt. Nem utolsó sorban, észrevétlenül fejlesztenek.

Ábrázoló tehetségműhely

Győrffy Mónika Heti egy alkalommal A foglalkozások Várható eredményei: vizuális önkifejezés kiteljesedése szívesen és bátran használják a már ismert és új technikai eljárásokat, eszközöket, anyagokat alakul a gyermekek szabad képi és plasztikai önkifejezése szem-kéz koordináció erősödése látási- tapintási érzékelés, manuális készség erősödése térpercepció erősödése alkotásaikban egyéni módon jelenítsék meg élményeiket, elképzeléseiket esztétikai érzékük fejlődik örüljenek saját alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióknak lehetőség nyújtása a műalkotásokkal való találkozásra önértékelési képességük erősödjön kreativitásuk erősödése a program legfontosabb eredménye az, hogy a gyermekek örömmel tevékenykedjenek, újra és újra alkossanak, próbálják megvalósítani elképzeléseiket.

Fit Kid

Erdős Jennifer Heti egy alkalommal A Fit Kid sportág mozgásanyaga: Tánc Talajtorna (akrobatika) Aerobik (aerobik ugrások, erőelemek) Ritmikus gimnasztika (gimnasztikus ugrások, lazasági elemek)